Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada

Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada
Spread the love

Do you have feelings for someone and don’t have the right words to express them to a loved one? Here is our collection of feeling jeevana life quotes in Kannada that will help you handsomely. So read through and see for yourself.

Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿರಲು ನಾನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು, ಆನಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

Oscar Wilde

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುರಿಯುವ ಭಾವನೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Nicholas Sparks

ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಇತರರನ್ನು ನೋಯಿಸಲು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Rolland Merullo

ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುವಷ್ಟು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

Abraham Lincoln

ಸೃಜನಶೀಲತೆಯು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಕ್ರಮದ ಅಂತರ್ಗತ ಮಾನವ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ರಚಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತೇವೆ.

Yanni

ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯು ಮಾನವ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ.

Fred Hollows

ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನುಗ್ರಹ, ಆಂತರಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ. ಇವು ಮಾನವನ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳಾಗಿವೆ, ಅವರು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಾನವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

Maria Montessori
Jeevana life qoutes in Kannada
Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada1

ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿದೆ ಜೀವನ. ಮಹಾತ್ಮ

Mahatma Gandhi

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

Yvonne Urlanda

Feeling jeevana life quotes in Kannada

ನೀವು ಮಾಡದಿರುವದನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.

Pearl S. Buck

ನನಗೂ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮನುಷ್ಯ. ನಾನು ಬಯಸುವುದು ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು.

Marilyn Monroe

ಭಾವನೆಗಳು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಬಾರದು. ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ.

David Borenstein

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಪಂಚದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Jeff Bridges

Feeling jeevana life quotes in Kannada

ನೀವು ನೋಡಲು ಬಯಸದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Johnny Depp

ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಆಟವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು, ಆದರೆ ಅಪಾಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

William Shakespeare

ಹೃದಯದಂತಹ ಸಹಜತೆ ಇಲ್ಲ.

Lord Byron
Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada
Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada

ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತುಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

Charles W. Buechener

ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ – ಆದರೆ ಅಪರೂಪವಾಗಿ, ಎಂದಾದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Karla McLaren

Feeling jeevana life quotes in Kannada

ಮೌಲ್ಯಯುತ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿದಿರುವುದು, ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ, ನೀವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ.

Barbara Walters

ನಾವು ಭಾವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೂತುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸ್ಮಶಾನವಾಗುತ್ತೀರಿ.

Bernie S. Siegel

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

Leo Tolstoy

ಭಯ ಮತ್ತು ದುಃಖದ ವಿಪರೀತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಯು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

George Eliot

ಆಳವಾದ ಭಾವನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮೌನವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಯಮ.

Marianne Moore
Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada2
Feeling Jeevana Life Quotes in Kannada

ಭಾವನೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಉಸಿರಾಟವು ನನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.

Thich Nhat Hahn

ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ. ಮನಸ್ಸು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತದೆ.

Paulo Coelho

ಭಾವನೆಗಳು ಗಾಳಿಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳಂತೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇದು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಸಾಕು. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಏಕಾಂಗಿಯಲ್ಲ.

Marilyn Monroe

ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ನನ್ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ; ಅವರು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ: ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಾಗ ಅಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಗುತ್ತೇನೆ.

Anne Brontë

ಮಾನವ ಹೃದಯದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕವಾದುದೇನೂ ಇಲ್ಲ.

Paulo Coelho

ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು ಪದಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಪಡುತ್ತವೆ.

Dejan Stojanovic

ಆರು ಅಗತ್ಯ ಗುಣಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ: ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಗ್ರತೆ, ನಮ್ರತೆ, ಸೌಜನ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ದಾನ.

William C. Menninger

ಮುಂದುವರಿಯಲು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನೀವು ಏಕೆ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏಕೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Mitch Albom

ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

Leo Tolstoy

ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ.

Robert Frost

ಮೀನು ತಿನ್ನುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕರ್ಟ್ ಕೊಬೈನ್

Kurt Cobain

ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನನಗೆ ಭಾವನೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ.

Summer Walker
899eed4638591788947acb420e71bd96
Latest posts by N.J Numfor (see all)

Spread the love